Drukuj

Warszawa, 17.11.2021 r. 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w sprawie rozmów 15 listopada 2021 r.  o realizacji porozumienia z rządem.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada br. za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. Wrażamy nadzieję, że prowadzenie rozmów na     tym poziomie, doprowadzi do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie.  

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa