Drukuj

Warszawa, 17.11.2021 r. 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ws. braku konsultacji w planowanej zmianie standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjęła informację o kontynuowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jednostronnego procesu konsultacji w przedmiocie wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych opartych na modelu edukacji dla wszystkich z wybranymi przedstawicielami samorządu terytorialnego. Żądamy debaty oraz rzetelnej informacji na temat ustawy o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny sankcjonującej zmiany w systemie edukacji osób z niepełnosprawnościami. 

Już ponad rok temu KSOiW NSZZ „Solidarność” zażądało od resortu edukacji transparentności oraz współpracy na niwie reformy dot. dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tymczasem MEiN swoją uwagę ogniskuje na udziale w kolejnych konferencjach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w trakcie, których przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji (prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki) przekonują wybranych reprezentantów samorządu w przedmiocie zasadności planowanej reformy, której głównym założeniem jest uregulowanie możliwości pełnienia przez szkoły i placówki specjalne nowej roli i zadań w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW).

W tym miejscu należy podkreślić, iż prezentowane przez ORE treści cechuje wysoki stopień ogólności oraz nowomowa, która sprawia, że w przeddzień tak dużej i kompleksowej reformy, związki zawodowe nie mają absolutnie pewności w zakresie jej przyczyn, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutków dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania nauczycieli specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych i poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa