A A A
Attachments:
Download this file (komunikat250621.pdf)komunikat250621.pdf[ ][ ][ ][ ]414 kB
Download this file (ulotka.pdf)ulotka.pdf[ ][ ][ ][ ]320 kB
Download this file (zadania.pdf)zadania.pdf[ ][ ][ ][ ]493 kB

Warszawa, 25.06.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” było odniesienie się po raz kolejny do niezrealizowania przez Rząd RP punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego, Ministerstwo Edukacji i Nauki w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian w oświacie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

***************

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawia propozycje dotyczące  poprawy statusu zawodowego nauczycieli.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do negocjacji jest realizacja punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. Jest nim uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli  od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proponujemy jako kwotę wyjściową wynagrodzenia zasadniczego  dla nauczyciela stażysty przyjąć  współczynnik 80 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Przedstawiamy  tabelę z wyliczeniami dla pozostałych stopni awansu zawodowego.

Ponadto stanowczo nie zgadzamy się na przedstawioną w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” propozycji   zwiększania pensum dydaktycznego nauczycieli. W wielu szkołach  nie ma rezerw godzin ponadetatowych. Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych spowodowałoby liczne zwolnienia. Obecnie zatrudnieni nauczyciele w znakomitej większości posiadają ponad 20-letni staż pracy i oczekują, że podobnie jak inne grupy zawodowe i społeczne skorzystają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest narażanie tak wielu osób na zagrożenie utratą pracy.   

W kwestii uproszczenia   awansu zawodowego nauczycieli do trzech stopni nie wyrażamy sprzeciwu.  Nie zgadzamy się, aby w ocenie nauczycieli brały udział instytucje zewnętrzne. Wydaje się być sensownym, aby oceny dokonywało kuratorium jako instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny. 

Nie uznajemy za zasadne wprowadzanie stopni specjalizacji zawodowych, gdyż uważamy , że wysiłek nauczycieli powinien być skoncentrowany na uczniach, zwłaszcza w rzeczywistości popandemicznej i w obliczu zagrożenia kolejna falą pandemii.

Oczekujemy również uregulowań prawnych, które spowodują uproszczenie wszelkich obowiązków , które nie są konieczne do  prawidłowego realizowania procesu nauczania i wychowywania. Akcentujemy, że wiele prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły nie wymaga umiejętności pedagogicznych i mogą być wykonywane przez innych pracowników. 

Przedstawiamy propozycję uproszczenia i przeorganizowania procesu dokumentowania:

Powinien zostać:

    • zapis tematu prowadzonych zajęć w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie obecności uczniów, ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,

    • arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (w szkołach specjalnych),

    • wybór programu nauczania i określenie wymagań na poszczególne oceny,

    • awans zawodowy: tylko sprawozdanie na koniec stażu i dokumentacja formalna.

Należy zrezygnować z:

    • planów i sprawozdań (wychowawcy klasy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy, zespołów samokształceniowych nauczycieli, kółek zainteresowań, zespołów wyrównawczych itp.),

    • arkusza oceny pracy własnej,

    • diagnozy klasy na koniec półrocza lub roku szkolnego,

    • sprawozdań z realizacji podstawy programowej (karty monitoringu),

    • ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym tworzenia ankiet,

    • monitorowania poziomu zadowolenia uczniów z prowadzonych zajęć,

    • indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (wystarczy orzeczenie lub opinia z zaleceniami),

    • w awansie zawodowym - planu, opisu i analizy.

Czynności, które powinien wykonywać pracownik administracji:

    • drukowanie świadectw i arkuszy ocen, 

    • opracowywanie zestawień frekwencji.

Stanowczo sprzeciwiamy się również koncepcji jakiegokolwiek ograniczania zasobów funduszu socjalnego nauczycieli. 

Koncepcję  dotyczącą uregulowania urlopu nauczycieli oceniamy pozytywnie. 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.