Drukuj

Warszawa, 17.06.2021 r. 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po raz kolejny stanowczo sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu prac mających na celu wdrożenie projektu „Edukacja dla wszystkich”. 

W przestrzeni publicznej, po naszej pierwszej interwencji, pojawiły się uspokajające wypowiedzi ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Jednak przebieg dyskusji prowadzonej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży w dniu 8 czerwca 2021 r. wzbudza uzasadnione obawy o cały system edukacji. Wszystko wskazuje na to, że działania ministerstwa prowadzą do usytuowania jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. W naszej ocenie  będzie  to wiązać się  z pogorszeniem warunków nauki wszystkich uczniów i zmniejszy efektywność pracy nauczycieli.

Sprzeciwiamy się burzeniu istniejącej sieci  placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niweczeniu wieloletniego dorobku nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a także pogorszeniu ich warunków pracy i płacy.

Kolejny raz postulujemy, aby środki finansowe przeznaczane były na usprawnianie oraz wzmacnianie obecnego systemu, zwłaszcza w obszarze wczesnego wspomagania dzieci i ich rodzin. Oczekujemy również prawnego umocowania skuteczności egzekwowania wydawanych opinii i orzeczeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 


Warszawa, 17.06.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty.

Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia 

z 7 kwietnia 2019 r.  dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał się do spełnienia tego postulatu NSZZ „Solidarność”.

Rada KSOiW uważa, że brak realizacji Porozumienia oraz złożone stronie społecznej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje znacznie pogarszające warunki pracy i płacy nauczycieli powodują, iż niecelowe jest prowadzenie negocjacji w sprawie awansu zawodowego, oceny pracy czy odbiurokratyzowania funkcjonowania szkoły.

W związku z ogłoszoną przez rząd propozycją płacy minimalnej na 2022 rok 

w kwocie 3000 zł oczekujemy, aby Minister Edukacji i Nauki jednoznacznie zaproponował wysokość wynagrodzenia nauczyciela z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym rozpoczynającym pracę w zawodzie.

Rada KSOiW podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału 

w spotkaniach grup tematycznych Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do momentu przedstawienia  przez Rząd RP propozycji zmiany systemu wynagradzania satysfakcjonującego obie strony.

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”