Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Walny zjazd członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” przyjął datę zakończenia działalności na 30 czerwca 2021r. 

Likwidatorzy: Elżbieta Grudzińska, Grażyna Konieczna 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” jest w stanie likwidacji, ale ta sytuacja nie dotyczy Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze” – pieszej pielgrzymki nauczycieli z Zielonej Góry na Jasną Górą.  Ogólnopolskie Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze” mają dłuższą historię (od 1992r.) niż stowarzyszenie (rok powstania 1996r.). Stowarzyszenie powstało, aby wspierać organizację „Warsztatów w Drodze”, przez wiele lat członkowie Stowarzyszenia wspierali to ważne, odważne i piękne dzieło środowiska nauczycieli, pracowników oświaty w skali ogólnopolskiej.  Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze” są, działają i zapraszają nauczycieli, pracowników oświaty na rekolekcje w drodze od 1 do 13 sierpnia każdego roku, a w 2021r. będą już 29. Ogólnopolskie Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze”. Współczesnym, zajętym wieloma sprawami nauczycielom było i jest potrzebne takie miejsce spotkania w drodze, które daje odwagę i umacnia. Warto wybrać się w drogę, drogą Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze” na Jasną Górę.   W homilii św. Jan Paweł II wygłoszonej 4 czerwca 1979 r. podczas Mszy św. na Jasnej Górze mówił do nas: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania… jak tyle innych... wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce - Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie - ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła - uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują... choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. (...) 

Na wzór naszego Wielkiego Rodaka: do Matki wyruszajmy „miłością gnani do Jej bram!” w drogę Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze”, w drogę pielgrzyma. Naprawdę trzeba i warto!!! 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.