DARMOWE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZANOWNI PAŃSTWO,
INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NAUCZYCIELI DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” (OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA NAUCZYCIELI PODNOSZĄCY KOMPETENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - TIK, REKOMENDOWANY PRZEZ MEIN).

ZAPRASZAMY- LINK DO STRONY


A A A
Attachments:
Download this file (relacjazmen180521.pdf)relacjazmen180521.pdf[ ][ ][ ][ ]567 kB

11 maja br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” otrzymała z  Ministerstwa  Edukacji  i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Po dwóch dniach, niemal na gorąco, dostarczony nam „dokument” był przedmiotem zdalnych obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Mimo obostrzeń przeprowadzonych obrad i trudności związanych ze zdalną formą zebrania Rada z oburzeniem oceniła przesłany projekt.

18  maja  2021 r.  w  reżymie  sanitarnym   w  gmachu  Ministerstwa   Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz innych resortów. Tam został przedstawiony, w formie prezentacji, dokładnie ten sam materiał, który sygnowany był datą 11 maja.

Prezentacja, prócz jednego slajdu dotyczącego propozycji dotyczącej zmian awansu zawodowego nauczycieli, a który w możliwie najszybszym terminie zostanie przesłany stronom, nie zawierała żadnych nowych informacji.

Najistotniejszy, jak się wydaje punkt materiału wyjściowego, dotyczy zmian wynagradzania    nauczycieli.   Władze    MEiN    podczas  obrad    obstawały za kształtowaniem uposażeń nauczycieli w oparciu o wynagrodzenie minimalne. Ale po wypowiedziach wszystkich przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu, którzy opowiedzieli się za konstruowaniem płac naszej grupy zawodowej z uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, kierownictwo ministerstwa zauważyło ten jednobrzmiący fakt. Może to spowodować zmianę stanowiska resortu w tej sprawie. I to być może, jedyny optymistyczny akcent, który wybrzmiał w spotkaniu.

W swych wypowiedziach związki zawodowe przemawiały w podobnym tonie, istotnych różnic między nami w poruszanych kwestiach nie było, co napawa ostrożnym optymizmem. Zauważyć w tym miejscu należy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” jako pierwsza centrala związkowa, która od wiosny 2016 roku proponuje zmiany systemu wynagradzania pedagogów, gdzie główną dominantą kształtowania   wynagrodzeń  płac  powinno  być  przeciętne   wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a które corocznie do 20 lutego ogłaszanie jest przez prezesa głównego urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Co jednak nie napawa optymizmem wiele zamierzeń resortu edukacji, które jako KSOiW NSZZ „Solidarność” w imieniu wielu pracowników postrzegamy jako szkodliwe i ograniczające dotychczasowe uprawnienia pracownicze, znajdują uznanie wśród przedstawicieli samorządów. Newralgicznymi przykładami są tu chociażby poparcie dla propozycji zwiększenia dydaktycznego czasu pracy i związanego z tym wynagrodzeniem, likwidacją gwarancji poziomu płac, a także likwidacją oraz ograniczeniem dodatków socjalnych czy ogólnikowych propozycji zmian zasad urlopów dla poratowania zdrowia. Z uwagi na powierzchowność propozycji i haseł głoszonych przez MEiN zarówno strona związkowa jak i samorządowa zgłosiły szereg oczekiwań w sprawie przedłożenia przez ministerstwo wielu danych, głównie z Systemu Informacji Oświatowej, które posłużą do dalszych prac nad zmianą statusu zawodowego nauczycieli.

Te bowiem wkrótce zostaną wznowione w ten sposób, by do połowy czerwca odbyły się spotkania w grupach roboczych (w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli).

Zapowiedziano dalsze prace w trzech grupach problemowych: zespołu ds. wynagrodzenia nauczycieli, awansu zawodowego oraz zespołu ds. oceny i debiurokratyzacji pracy nauczycieli.

Jerzy Ewertowski

*********************

Minister Przemysław Czarnek zaproponował kontynuację prac Zespołu w trzech roboczych grupach tematycznych:

- w grupie ds. systemu awansu zasadowego nauczycieli,

- w grupie ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli,

- w grupie ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły.

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.