Drukuj

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w sytuacji pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, domaga się wprowadzenia specjalnego dodatku dla wszystkich pracowników pracujących bezpośrednio z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Pracownicy ci podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie są w stanie  zachowywać zalecanego dystansu społecznego, przez co są bezpośrednio narażeni na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz zachorowanie na COVID-19. 

Rozumiemy trudną sytuację ekonomiczną w jakiej znalazło się  państwo polskie, jednak praca jednostek oświatowych daje możliwość funkcjonowania gospodarki kraju. Rodzice mogą pracować, powierzając opiekę nad swoimi dziećmi nauczycielom i opiekunom w placówkach oświatowych.

Wobec braków kadrowych wśród pracowników oświaty oraz obaw o ich zdrowie i życie, dodatek taki stanowiłby wzmocnienie motywacji w realizacji opieki, wychowywania  i nauczania. 

Przypominamy, że problem niedofinansowania oświaty i niskich uposażeń jej pracowników to konsekwencja braku realizacji punktu 6 porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność”, dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, które związane być powinno ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”