Drukuj

Współautorka projektu ustawy dotyczącej statusu nauczyciela i uczestniczka negocjacji w ówczesnym Ministerstwie Oświaty i Wychowania i w komisji Sejmowej.

W stanie wojennym aktywnie działa w podziemnej „Solidarności”.

Była członkiem Komitetu Prymasowskiego, w którym kieruje Sekcją Pomocy Prawnej. Przy kościele św. Aleksandra współorganizuje i prowadzi punkt pomocy dla represjonowanych nauczycieli.

Tworzy kartotekę represjonowanych uczniów.

W 1986 roku inicjatorka powołania przy kościele św. Wojciecha Warszawskiej Rady Archidiecezjalnej Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców i pierwsza przewodnicząca tej Rady.

Działaczka Porozumienia Duszpasterstw Nauczycielskich.

W 1989 roku delegatka na Ogólnopolski Zjazd Duszpasterstw w Częstochowie.

Członek Zespołu Redakcyjnego książki poświęconej działalności „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania w latach 1980 – 89.

Człowiek niezwykłej energii i gotowości do niesienia pomocy.

Wyróżniona wieloma odznaczeniami państwowymi i związkowymi.

Fundamentem Jej życia był Bóg, Honor i Ojczyzna.

Niech odpoczywa w pokoju!

Koleżanki i Koledzy związkowi z lat 1980 – 81