Drukuj

Warszawa, 12 sierpnia 2020 roku.

Pan Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pisma DWST-WPZN.6000.1.(1) oraz (2).2020.BA z odpowiednio: 4 i 10 sierpnia br., które dotyczą zaproszenia na spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuję, że nasza struktura związkowa nie będzie reprezentowana przez żadnego jej przedstawiciela. Powodem naszej absencji jest oburzenie na lekceważące traktowanie KSOiW NSZZ „Solidarność” przez Rząd RP oraz niedotrzymanie porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.

Przypominam, że niemal półtora roku temu zawarte zostało Porozumienie między Rządem RP a KSOiW NSZZ „Solidarność”, które w najważniejszym VI. punkcie zobowiązywało rządzących do wspólnych prac nad zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Problem ten jest konsekwentnie podnoszony przez nas już od czterech lat. Tymczasem, wobec pisemnego zobowiązania zawartego 7 kwietnia ub. roku oraz licznych zapewnień medialnych przedstawicieli Rządu RP w tym MEN, do tej pory nie zadziało się dosłownie nic w tej sprawie.

Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” nie będzie uczestniczyć w pracach nad skostniałym i absurdalnym systemem wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości sięgać będziemy po coraz to bardziej radykalne metody, zmierzające do rozpoczęcia i wdrożenia modyfikacji nauczycielskich uposażeń.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP,

2. Rada Dialogu Społecznego,

3. Środki masowego przekazu.