Drukuj

We wtorek,  4 sierpnia br., zgodnie z zapowiedziami rządu i zapisami ustawy budżetowej, został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Czytaj więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wzrost-wynagrodzenia-zasadniczego-nauczycieli--rozporzadzenie-skierowane-do-konsultacji