Drukuj

od 1990 roku radcy prawnego zatrudnionego przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Udzielał także porad prawnych w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” a wcześniej w Urzędzie Miasta Gdańsk.

Mec. B. Soczyński jako wybitny specjalista w dziedzinie prawa oświatowego przez dziesięciolecia wspierał „Solidarność” oświatową na różnych szczeblach, udzielając porad prawnych, pisząc pisma procesowe i opinie prawne (wiele z nich było publikowanych w dwutygodniku „Przegląd Oświatowy”). Wniósł szereg ważnych uwag do projektów zmian prawa oświatowego – ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, wielu projektów rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bezkompromisowy w walce o obronę praw pracowniczych, wielki autorytet nie tylko dla członków „Solidarności”. Symbolem jego zaangażowania, konsekwencji jest fakt, iż do ostatnich chwil życia pracował nad sprawą związaną z nieprawidłowościami ws. powierzenia przez Miasto Gdańsk prowadzenia szkoły w Gdańsku-Kokoszkach spółce z o.o.

Mec. Bogumił Soczyński był też szanowany za stałość poglądów, przywiązanie do patriotyzmu, polskości. Kochał wędrówki po górach, rozmowy o historii, szczególnie o okresie II Rzeczpospolitej. Przez wiele lat współpracował ze zmarłym w ub. roku przewodniczącym Stefanem Kubowiczem, z którym teraz spotkali się w swej ostatniej podróży.

Będzie nam Go bardzo brakowało. Spoczywaj w Pokoju, Panie Mecenasie,

Członkowie „Solidarności” oświatowej w Regionie Gdańskim

 *****

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 11 lipca 2020 r. w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku (Morena), ul. Piecewska 9, o godz. 10.00 – wystawienie trumny i modlitwa różańcowa, Msza Święta za duszę Zmarłego rozpocznie się o godz. 10.30. O godz. 12.00 spod bramy Cmentarza Srebrzysko w Gdańsku wyrusza na miejsce wiecznego spoczynku kondukt żałobny.