Drukuj

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas swojego posiedzenia w dniu 28 maja 2020 r. omówiło postępy prac nad tzw. Tarczą 4.0, która obecnie jest procedowana w polskim parlamencie.

Wskazana ustawa ma w założeniu łagodzić negatywne skutki gospodarcze związane z epidemią koronawirusa. 

Niepokój środowiska oświatowego może budzić pomysł zamrożenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ograniczenia odprawy należnej pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Analiza tekstu projektowanego aktu prawnego skłania do wniosku, że przewidziane w nim rozwiązania dotyczą głównie branży produkcyjnej. Powyższe potwierdza opinia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyrażona w decyzji jej prezydium z 26 maja 2020 r. Najwyższa władza wykonawcza Związku podkreśla, że obniżenie wynagrodzenia lub inne negatywne dla pracownika ograniczenia mogą nastąpić jedynie po zawarciu porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową. 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” będzie monitorować dalszy proces legislacyjny związany z Tarczą 4.0. Opinia KK w tym zakresie oraz szczegółowa informacja na ten temat znajduje się w załączniku poniżej komunikatu.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

***********************

Komunikat Prezydium Komisji Krajowej:

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19540-tarcza-4-0-nie-tak-grozna-dla-pracownikow