Drukuj

Warszawa, 08.05.2020 r.

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia decyzje o likwidacji szkół podejmowane w ostatnim czasie przez kuratorów, wojewodów i Ministra Edukacji Narodowej.

Oburza nas fakt, że praktyka taka kłóci się z deklarowaną w programach wyborczych obecnego rządu ochroną małych szkół. Placówki takie mają ogromne znaczenie dla środowiska lokalnego, sprzyjają bezpiecznemu kształceniu i wychowaniu uczniów w przyjaznej atmosferze.

KSOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom prowadzącym do likwidacji  miejsc pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, z jakim mamy obecnie do czynienia. Uważamy, że takie działania stanowić mogą przyzwolenie dla jednostek samorządu terytorialnego do likwidacji kolejnych szkół w ramach szukania oszczędności. Dlatego domagamy się podejmowania przez władze oświatowe właściwych i wyważonych decyzji w ww. sprawach oraz uwzględniania opinii NSZZ „Solidarność” i potrzeb lokalnych społeczności.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

*********

Czytaj więcej:

https://www.tysol.pl/a47854-Solidarnosc-sprzeciwia-sie-likwidacji-szkol

Attachments:
Download this file (Stanowisko 08.05.20.pdf)Stanowisko 08.05.20.pdf[ ]204 kB
Download this file (Stanowisko_4_2020.pdf)Stanowisko_4_2020.pdf[ ]494 kB