Epidemia. Vademecum Pracownika.   Powrót do pracy - zalecenia PIP   Kadencja SIP„Czerwcowi emeryci”Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej w:

Ośrodku Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl    Ośrodku Savoy w Spale www.savoy.com.pl  Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. Do skorzystania z rabatu nie są upoważnione osoby towarzyszące.

JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

Koleżanki i Koledzy,

Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" napływają wnioski przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie wypracowania procedury opiniowania przez organizacje związkowe arkuszy organizacyjnych szkoły w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. 

Przypominam, że § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli precyzyjnie określa harmonogram tego procesu:

- do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany przez organizacje związkowe;

- do 19 kwietnia organizacja zakładowa albo międzyzakładowa ma czas na zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych);

- do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;

- do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.

W tym roku mamy sytuację wyjątkową ponieważ 19 kwietnia wypada w niedzielę i termin ten nie ulega przesunięciu na poniedziałek a ponadto 13 kwietnia, czyli drugi dzień Wielkiej Nocy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wszystkie te okoliczności oraz fakt, iż związki zawodowe mają 10 dni roboczych na wydanie swojej opinii sprawia, że dyrektorzy szkół winni przedłożyć związkowcom projekty arkuszy organizacyjnych najpóźniej do 2 kwietnia. 

W zakresie technicznego aspektu opiniowania arkuszy, apeluję do wszystkich naszych struktury o elastyczność i podjęcie szerokiej współpracy z organami prowadzącymi w tym trudnym dla nas czasie. Przypominam, że przedmiotową opinię można wyrazić drogą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem kuriera, ograniczając tym samym ryzyko zarażenia. Rozwiązań w tym zakresie jest wiele i wymagają one jedynie dobrej woli ze strony wszystkich partnerów społecznych.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"  

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty