Drukuj

Koleżanki i koledzy,

począwszy od dnia dzisiejszego zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju. Takie rozwiązanie umożliwia specustawa z dnia 2 marca 2020 r.

Wyraźnie trzeba podkreślić, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w trakcie zawieszenia zajęć edukacyjnych otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi obowiązków wynika bowiem z przyczyn leżących po stronie szkoły (art. 81 §  1  kodeksu pracy). 

Ryszard Proksa 

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Rozporządzenie MEN  w załączniku.

Attachments:
Download this file (rozporzadzministra0320.pdf)rozporzadzministra0320.pdf[ ]286 kB