Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej: OFERTA

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowały w nim: Bożena Pierzgalska i Monika Ćwiklińska. Podczas spotkania kontynuowano dyskusję na temat propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania negatywnie zaopiniowała propozycję umożliwienia członkom komisji dyscyplinarnych pełnienia obowiązków dłużej niż dwie kolejne kadencje. Sprzeciwiła się możliwości karania nauczyciela za ten sam czyn karą porządkową i dyscyplinarną. Zwróciła uwagę na konieczność prawnego nadzoru 

nad dyrektorami szkół stosującymi nieadekwatne do okoliczności faktycznych kary porządkowe. Opowiedziała się za wprowadzeniem możliwości skrócenia i uproszczenia postępowania w przypadku czynów, które w nieznacznym stopniu uchybiają godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela. KSOiW wnioskowała o wprowadzenie warunkowego umorzenia postępowania, gdy wina nauczyciela nie jest znaczna oraz możliwości dobrowolnego poddania się karze. Opowiedziała się za prawem do obrońcy z urzędu będącym adwokatem lub radcą prawnym. Poparła propozycję uregulowania kwestii dotyczących możliwości nagrywania  przebiegu czynności protokołowanych oraz rozprawy dyscyplinarnej. Negatywnie oceniła przypadki wywierania presji na przebieg postępowań dyscyplinarnych przez Rzecznika Praw Dziecka, nie będącego w nich stroną.

Podczas obrad przedstawicielki KSOiW ponownie wyraziły przekonanie o konieczności gruntownej zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, gdyż wprowadzane obecnie doraźne zmiany nie rozwiążą problemów i negatywnych zjawisk w omawianych kwestiach.

Minister Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejne spotkanie Zespołu w końcu marca, które dotyczyć będzie finansowania oświaty.

 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Attachments:
Download this file (Komunikat 26.02.20.pdf)Komunikat 26.02.20.pdf[ ]374 kB

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty