Drukuj

W dniu 15 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w którym brała udział przedstawicielka Prezydium KSOiW – sekretarz Agata Adamek. Celem spotkania było przekazanie przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  informacji na temat planowanych działań - kierunków i priorytetów w zakresie oświaty i wychowania.

Minister zapowiedział, że w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy MEN przedstawi projekt dotyczący nowej pragmatyki zawodowej czyli oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego i systemu wynagradzania związanego ze zmianą sposobu finansowania oświaty. Podkreślił fakt podniesienia wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. o 15% oraz oświadczył, że zabiega o dalsze podwyżki dla tej grupy zawodowej. Dużo uwagi podczas spotkania poświęcono szkolnictwu zawodowemu, o którym mówiła wiceminister Marzena Machałek. 

Omawiano również kwestię związaną z nauczaniem włączającym i problemami dotyczącymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zostaną przeznaczone znaczne środki prowadzące do zwiększenia efektywności pomocy dla takich dzieci. Przekazano informację o spotkaniu w MEN w dniu 29 stycznia 2020 r. dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. 

Wspomniano o zróżnicowaniu braków kadry nauczycielskiej między dużymi ośrodkami miejskimi i pozostałą częścią kraju. Przypomniano również o możliwościach zwiększenia wynagrodzenia dla nauczycieli zawodu. Minister edukacji stwierdził, że nie ma potrzeby wprowadzania nowego przedmiotu dotyczącego klimatu, gdyż treści dotyczące tego zagadnienia zawarte są w postawach programowych i mogą być realizowane przez nauczycieli. Minister Piontkowski stwierdził, że status zawodowy nauczycieli powinien być określony w dokumencie, jakim jest Karta nauczyciela. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Attachments:
Download this file (Komunikat 15.01.20.pdf)Komunikat 15.01.20.pdf[ ]376 kB