Drukuj

W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Interesariuszy Zintegrowanej Strategii Kwalifikacji. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentował w nim Roman Laskowski. Podczas spotkania prowadzono rozmowy na temat przedstawionych propozycji kolejnych kwalifikacji. Większość kwalifikacji zatwierdzono, dwie z nich przekazano  do powtórnej analizy. Dokonano również podsumowania realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Umiejętności OECD: Polska. Jednym z postawionych wniosków jest konieczność oferowania większych zachęt i wsparcia dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego.

W załączeniu – materiały z posiedzenia ZSK.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”