Podstawowe szkolenie dla kól  „AKTYWNI I ZORGANIZOWANI”

1. Co o prawie nauczyciel wiedzieć powinien?; 2. ABC dla kół – akty prawne obowiązujące w szkole; 3. NSZZ „Solidarność” – prawo związkowe; 4. Działalność związkowa koła; 5. Nauczyciel w obliczu zwolnienia z pracy; 6. Nauczyciel korzystający z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.; 7. Rada pedagogiczna i jej kompetencje; 8. Nagrody dla nauczycieli; 9. Jak skutecznie zadbać o interesy zawodowe?

 „KURS PRZYWODZTWA ZWIĄZKOWEGO”

1. Cel związku; 2. Teorie przywództwa; 3. Struktura organizacyjna; 4. Planowanie; 5. Organizuję zebranie; 6. Pozyskiwanie członków; 7. Rozwiązywanie skarg i interwencji. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

 „NEGOCJACJE – KURS PODSTAWOWY’

1. Teoria negocjacji; 2. Techniki negocjacji; 3. Ćwiczenia praktyczne technik negocjacyjnych. Program szkolenia przewiduje 2,5 dnia.

Uwaga! Aby zapewnić skuteczność szkolenia proponujemy szkolenia wyjazdowe i grupę liczącą 20-25 osób.

Kontakt w sprawie szkoleń:

OFERTA


A A A

W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Interesariuszy Zintegrowanej Strategii Kwalifikacji. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentował w nim Roman Laskowski. Podczas spotkania prowadzono rozmowy na temat przedstawionych propozycji kolejnych kwalifikacji. Większość kwalifikacji zatwierdzono, dwie z nich przekazano  do powtórnej analizy. Dokonano również podsumowania realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Umiejętności OECD: Polska. Jednym z postawionych wniosków jest konieczność oferowania większych zachęt i wsparcia dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego.

W załączeniu – materiały z posiedzenia ZSK.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty