Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej: OFERTA

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie doszło do spotkania Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

W rozmowach uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali o konieczności dokończenia realizacji kwietniowego porozumienia między rządem a KSOiW NSZZ „S”. Wdrożenie ustawy z 13 czerwca 2019 r. 

o zmianie ustawy Karta nauczyciela umożliwiło wprowadzenie od 1 września br. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, dodatku dla nauczycieli wchodzących do zawodu, min. 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy nauczycieli z 2018 r.

Minister D. Piontkowski wskazał, że będzie dążył do zrealizowania porozumienia 

z 7 kwietnia br. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. W jego opinii zmiana ta powinna być powiązana z zasadami finansowania zadań oświatowych, rozdziałem kompetencji między rządem a samorządem, pragmatyką zawodu nauczyciela, organizacją pracy szkół. Szef MEN wskazał, że nowe rozwiązania w tym zakresie będą uzgadniane 

w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi i powinny wpłynąć na wysokość płacy nauczycieli. Strony rozmów zgodziły się, że wypracowanie takich zmian będzie wymagało czasu dużo dłuższego niż do końca 2019 roku.

Podczas spotkania przedstawiciele strony związkowej przedstawili zagadnienia, które w ich opinii wymagają korekt lub wprowadzenia nowych rozwiązań. Ważnym aspektem rozmowy była dyskusja na tematy zgłoszone podczas posiedzenia Rady KSOiW w Krynicy Zdroju w listopadzie br. takie, jak odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, rola kuratorów oświaty, problemy edukacji włączającej, czas pracy nauczycieli na etacie łączonym  różnych pensach i inne.

Strony rozmów mają rozbieżne stanowiska dotyczące wysokości podwyżek płac nauczycieli w 2020 roku.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

rozmowy men19
rozmowy men19
rozmowy men19a
rozmowy men19a
rozmowy men19s
rozmowy men19s
Attachments:
Download this file (Komunikat 031219.pdf)Komunikat 031219.pdf[ ]381 kB
Download this file (postulat031219.pdf)postulat031219.pdf[ ]997 kB

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty