A A A

W dniach 7-9 listopada 2019 r. w Bytomiu odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. Wspomniane wydarzenie jest elementem projektu Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, czyli jednostki ponadnarodowej, którą tworzą związki zawodowe z 20 różnych krajów. W spotkaniu na Śląsku uczestniczyli członkowie nauczycielskich organizacji związkowych z Polski, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Bułgarii, Rumunii oraz Litwy.  Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

- Zbigniew Świerczek – zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”,

- Roman Laskowski – członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”,

- Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

Głównym tematem pierwszego panelu dyskusyjnego było porozumienie zawarte w dniu 7 kwietnia br. pomiędzy rządem RP a NSZZ „Solidarność”. W tym zakresie Zbigniew Świerczek przedstawił szczegółowe kalendarium rokowań z polskimi władzami. Słuchacze konferencji w Bytomiu dowiedzieli się m.in. o genezie i przebiegu okupacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, postulatach zgłaszanych przez protestujących oraz aktualnym stanie negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Inną  poruszaną kwestią była problematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli. Referat w tym przedmiocie wygłosiła Anna Dakowicz-Nawrocka, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani dyrektor zwróciła m.in. uwagę na nowy art. 70a ust. 3a ustawy Karty Nauczyciela, który wprowadził do polskiego porządku prawnego katalog form doskonalenia zawodowego finansowanych ze środków publicznych. Znowelizowane przepisy stanowią, że ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 KN, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych.

Roman Laskowski w trakcie dyskusji zwrócił uwagę zagranicznym gościom, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie negatywne dla środowiska oświaty zmiany wprowadzone przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. W ich efekcie obniżona została wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły. Wynosi ona obecnie 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Finansowanie z tych środków nie obejmuje publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Następna Platforma Edukacyjna odbędzie się w maju 2020 roku i dotyczyć będzie organizowania związków zawodowych w Europie.

Tomasz Gryczan

20191108_093351
20191108_093351
IMG_20191107_143235
IMG_20191107_143235
IMG_20191108_153929
IMG_20191108_153929
93335
93335
Previous Next Play Pause
20191108_093351 IMG_20191107_143235 IMG_20191108_153929 93335

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.