Drukuj

Sprawozdanie z Konferencji ETUCE Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tbilisi 2019.

Opublikowano: 12 listopada 2019

W dniach 28-30 października 2019 r. w Tbilisi odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

1. Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

2. Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zagadnieniem węzłowym spotkania w stolicy Gruzji była „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Powyższa tematyka jest ściśle związana z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której wytyczono zadania odnoszące się do globalnego wymiaru funkcjonowania systemu społecznego. Proces wyznaczania nowych celów rozwojowych (Sustainable Development Goals – SDGs) zainicjowany został podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro. Agenda 2030 została ostatecznie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r.

Jednym z najważniejszych elementów tego uniwersalnego planu rozwoju jest dbałość o wysoki poziom kształcenia. Badania naukowe jednoznacznie wykazują związek między inwestycją czasu i środków finansowych przeznaczonych na zdobycie wykształcenia a perspektywami rozwoju kariery zawodowej i sukcesem życiowym. W szerszej perspektywie inwestycja w oświatę oznacza z kolei szybszy rozwój gospodarczy kraju. Uczestnicy konferencji w Tbilisi uznali jednogłośnie, iż warunkiem sine qua non dla poprawy jakości nauczania w Europie Środkowo-Wschodniej jest zwiększenie wydatków publicznych na edukację do poziomu minimum 6 proc. PKB. 

Tomasz Gryczan