A A A

Spotkaniu przewodniczył wiceminister Maciej Kopeć, w którym udział wzięli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół oraz samorządów. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowały Ewa Roszyk i Anna Dobropolska.

Jako pierwsi swoje stanowiska zreferowali przedstawiciele związków zawodowych. Reprezentanci „Solidarności” podkreślali, że nasz Związek stanowczo domaga się realizacji 

w trybie pilnym Porozumienia z rządem z 7 kwietnia br. Ewa Roszyk, powołując się na pismo Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, skierowane 9 września do ministra Dariusza Piontkowskiego w tej sprawie, zaapelowała do niego, aby MEN w trybie natychmiastowym przygotował rozwiązania prawne, które by zgodnie z zapowiedzią rządu, zlikwidowały problem biurokratyzacji.

W odniesieniu do naszego stanowiska przedstawiciele MEN poinformowali, że dobiegają końca prace nad zbiorem aktów prawnych i niebawem zostaną przesłane do konsultacji społecznych. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, iż projekt dotyczący ewaluacji zewnętrznej kończy się w 2020 r., a od 2015 r. dokumentacja z nim związana została już znaczne ograniczona.

Uczestnicy dyskusji wskazywali na wiele obszarów pracy szkoły, w których funkcjonuje nadmierna biurokratyzacja. Jak podkreślił wiceminister Maciej Kopeć należy przyjrzeć się tym dokumentom, które są potrzebne, a z których można zrezygnować. Ta kwestia będzie tematem pracy grupy w najbliższym czasie.

Ewa Roszyk

Anna Dobropolska

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty