A A A

Członkowie Prezydium wyrazili głębokie niezadowolenie z powodu opieszałości rządu w kwestii realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br., tj. punktów: V i VI (Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r. ). Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i MEN problem biurokracji nie został zlikwidowany. Prezydium KSOiW stanowczo podkreśla, że dotąd żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane! 

Zebrani omawiali także temat zmiany systemu wynagradzania, według którego wynagrodzenia nauczycieli powinny być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Wskazywali, że minęło już pięć miesięcy od podpisania Porozumienia „Solidarności” z rządem, a dotąd nie widać działań MEN w tym zakresie. Tymczasem nowy system wynagradzania mógłby obowiązywać już od września tego roku. Przypomnijmy, że w tej sprawie Prezydium KSOiW skierowało 9 września do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego pismo, domagając się wypełnienia zobowiązań rządu wobec środowiska oświatowego. 

Jak podkreślał Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW: „Porozumienie było podpisane z przedstawicielami rządu. Zatem rząd powinien wywiązać się ze swoich zobowiązań w tym zakresie. My żądamy od rządu realizacji wszystkich punktów Porozumienia. Nie ma natomiast naszej zgody na negocjowanie już podpisanego dokumentu. Wynegocjowane kwestie nie podlegają już dyskusji. Możemy rozmawiać na temat nowych propozycji”.

Zajmowano się również problematyką związaną z działalnością komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, a także brakiem reakcji MEN na podnoszoną przez KSOiW już we wrześniu ubiegłego roku kwestię, nieprawidłowego naszym zdaniem, wyliczania wymiaru uśrednionego pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego stosunku pracy. Przypomnijmy, że obszerny artykuł na ten temat ukazał się 1 września 2018 r. w nr. 13 „Przeglądu Oświatowego”. Ten problem został także przedstawiony Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność” skierował do MEN 17 września 2018 r. pismo w tej sprawie, ale dotąd nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Zagadnienia prawne w tym zakresie omawiał mec. Tomasz Gryczan. 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraziło zadowolenie, że ZNP popiera nasz postulat dotyczący zmiany systemu wynagradzania, tak aby pensje nauczycieli były powiązane ze wskaźnikiem ekonomicznym. Przypominamy, że ten postulat znalazł odzwierciedlenie w zapisach Porozumienia zawartego 7 kwietnia br. między przedstawicielami rządu i KSOiW NSZZ „S”. 

W tym samym terminie - 19 września – odbywały się w MEN obrady z ministrem Dariuszem Piontkowskim w ramach grupy roboczej ds. odbiurokratyzowania pracy szkół. Przedstawiciele KSOiW: Ewa Roszyk i Anna Dobropolska przytoczyły nasze postulaty dotyczące tej problematyki i przypomniały o braku realizacji Porozumienia z 7 kwietnia. Informacje na ten temat w osobnym komunikacie.

Prezydium KSOiW zdecydowało o zwołaniu Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, którą zaplanowano na czwartek 26 września w siedzibie naszego Związku, przy ul. Prostej 30 w Warszawie w godzinach 11 – 15.

Olga Zielińska

Rzecznik Prasowy

KSOiW NSZZ "Solidarność"

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.