A A A

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazując na opieszałość rządu w kwestii realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br. domaga się wypełnienia zobowiązań wobec środowiska oświatowego. Mając na uwadze wagę problemu, przedstawiciele KSOiW skierowali 9 września do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego pismo w tej sprawie. Treść poniżej.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga się realizacji Porozumienia z rządem RP z 7 kwietnia 2019 r.! 

Porozumienie z 7 kwietnia br. zostało jedynie w części zrealizowane. Nasze zastrzeżenia budzi szczególnie wykonanie punktów: V i VI Porozumienia, tj. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z  nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.   

Nadmierna biurokracja powoduje, że nauczyciele obarczeni są dodatkową, nieodpłatną pracą. KSOiW NSZZ „Solidarność” wielokrotnie wskazywała na to zagadnienie. Ten problem miał zostać zlikwidowany, a gwarantować to miało Porozumienie z 7 kwietnia br.  

Przypomnijmy postulaty KSOiW NSZZ „S” dotyczące nadmiernej biurokracji, które delegacja rządowa zobowiązała się zrealizować: 

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas; 

 2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:  

- zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji, 

- ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów), 

- zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych, 

- zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach;  

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie);

4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych;  

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół). 

Tymczasem żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane! 

Informacja, że MEN powoła 19 września zespół do spraw biurokracji nas nie satysfakcjonuje. Uważamy, że do problemu nadmiernej biurokracji powinno się inaczej podejść. Oczekujemy, że MEN określi minimalną dokumentację, którą powinien opracowywać każdy nauczyciel.  Z wykonywania pozostałej powinien on zostać zwolniony. 

Przypominamy również, że według wspólnych uzgodnień z rządem nowy system wynagradzania miał być dopracowany do 2020 r. Jak widać jednak, tempo negocjacji  z przedstawicielami rządu RP nie gwarantuje wprowadzania nowego systemu od stycznia 2020 r. W związku z powyższym domagamy się 15 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli  od 1 stycznia 2020 r.  

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oczekuje realizacji wszystkich postulatów Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.! 

__________________

Media:

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/212973,zwiazkowcy-mowia-sprawdzam.html

https://www.money.pl/gospodarka/oswiatowa-solidarnosc-niezadowolona-z-opieszalosci-szefa-men-wytknela-mu-niedociagniecia-6423274523813505a.html 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/oswiatowa-solidarnosc-traci-cierpliwosc-i-pisze-do-szefa-men,131845.html

https://fakty.interia.pl/polska/news-oswiatowa-solidarnosc-nie-wyklucza-strajku-rzad-zlamal-poroz,nId,3199084

____________________

Komentując pismo oświatowej "S", rzecznik prasowy MEN przypomniała, że "w związku z ustaleniami podjętymi podczas czerwcowych spotkań ze związkowcami, minister edukacji narodowej wznowił prace zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty". "Na sierpniowym posiedzeniu zespołu rozmawiano na temat możliwych kierunków zmian systemu wynagradzania nauczycieli. Uczestnicy zgodzili się, że przed wyborami parlamentarnymi nie ma potrzeby organizowania kolejnego posiedzenia zespołu, a rozmowy na temat systemu wynagradzania należy przenieść na okres po wyborach" - poinformowała. (rzeczniczka MEN red.) 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.