A A A

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazując na opieszałość rządu w kwestii realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br. domaga się wypełnienia zobowiązań wobec środowiska oświatowego. Mając na uwadze wagę problemu, przedstawiciele KSOiW skierowali 9 września do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego pismo w tej sprawie. Treść poniżej.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga się realizacji Porozumienia z rządem RP z 7 kwietnia 2019 r.! 

Porozumienie z 7 kwietnia br. zostało jedynie w części zrealizowane. Nasze zastrzeżenia budzi szczególnie wykonanie punktów: V i VI Porozumienia, tj. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z  nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.   

Nadmierna biurokracja powoduje, że nauczyciele obarczeni są dodatkową, nieodpłatną pracą. KSOiW NSZZ „Solidarność” wielokrotnie wskazywała na to zagadnienie. Ten problem miał zostać zlikwidowany, a gwarantować to miało Porozumienie z 7 kwietnia br.  

Przypomnijmy postulaty KSOiW NSZZ „S” dotyczące nadmiernej biurokracji, które delegacja rządowa zobowiązała się zrealizować: 

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas; 

 2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:  

- zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji, 

- ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów), 

- zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych, 

- zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach;  

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie);

4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych;  

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół). 

Tymczasem żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane! 

Informacja, że MEN powoła 19 września zespół do spraw biurokracji nas nie satysfakcjonuje. Uważamy, że do problemu nadmiernej biurokracji powinno się inaczej podejść. Oczekujemy, że MEN określi minimalną dokumentację, którą powinien opracowywać każdy nauczyciel.  Z wykonywania pozostałej powinien on zostać zwolniony. 

Przypominamy również, że według wspólnych uzgodnień z rządem nowy system wynagradzania miał być dopracowany do 2020 r. Jak widać jednak, tempo negocjacji  z przedstawicielami rządu RP nie gwarantuje wprowadzania nowego systemu od stycznia 2020 r. W związku z powyższym domagamy się 15 proc. waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli  od 1 stycznia 2020 r.  

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oczekuje realizacji wszystkich postulatów Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.! 

__________________

Media:

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/212973,zwiazkowcy-mowia-sprawdzam.html

https://www.money.pl/gospodarka/oswiatowa-solidarnosc-niezadowolona-z-opieszalosci-szefa-men-wytknela-mu-niedociagniecia-6423274523813505a.html 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/oswiatowa-solidarnosc-traci-cierpliwosc-i-pisze-do-szefa-men,131845.html

https://fakty.interia.pl/polska/news-oswiatowa-solidarnosc-nie-wyklucza-strajku-rzad-zlamal-poroz,nId,3199084

____________________

Komentując pismo oświatowej "S", rzecznik prasowy MEN przypomniała, że "w związku z ustaleniami podjętymi podczas czerwcowych spotkań ze związkowcami, minister edukacji narodowej wznowił prace zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty". "Na sierpniowym posiedzeniu zespołu rozmawiano na temat możliwych kierunków zmian systemu wynagradzania nauczycieli. Uczestnicy zgodzili się, że przed wyborami parlamentarnymi nie ma potrzeby organizowania kolejnego posiedzenia zespołu, a rozmowy na temat systemu wynagradzania należy przenieść na okres po wyborach" - poinformowała. (rzeczniczka MEN red.) 

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.