A A A

Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka płac od 1 września 2019 r. 

Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia -  prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli. 

Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł. 

dla  wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję. 

Rada podjęła stanowiska w sprawach:

- płac nauczycieli w 2020 r.,

- sytuacji nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r.,

- wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów.

Prezes IPN przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia.

Agata Adamek

sekretarz

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”. Teksty dotyczące tematu numeru będą obejmowały około 10 stron. Pojawią się nowe działy oraz rubryki autorskie: dział dotyczący tematyki listów nadesłanych do redakcji, na które będzie udzielać odpowiedzi pedagog-psychoterapeuta, dział historyczny, wywiady, z notatnika pasterza, recenzje, cykl artykułów o komunikacji interpersonalnej, konspekty zajęć wychowawczych, profilaktycznych, scenariusze teatralne, zagrożenia cyberświata, sylwetka nauczyciela z pasją oraz bibliografia do tematu numeru. Będą również informacje o organizacjach uczniowskich i młodzieżowych oraz doniesienia o ciekawych wydarzeniach, konkursach i inicjatywach ze szkół.