Drukuj

 W dniach 21-26 lipca 2019 r. w Bangkoku odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Nauczycielskich Związków Zawodowych.

Uczestniczyło w nim 1400 delegatów, reprezentujących ponad 400 organizacji związkowych ze 172 krajów. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w jego trakcie byli:

1. Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność,

2. Aniela Białowolska-Tejchman - wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

3. Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zjazd w Tajlandii miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wartym odnotowania jest fakt, iż nowym sekretarzem generalnym Education International został David Edwards ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zastąpił on na tym stanowisku holendra, Freda van Leeuwen, który reprezentował EI na arenie międzynarodowej przez ostatnie ćwierć wieku. Nowy sekretarz generalny swoją karierę zawodową rozpoczął, jako nauczyciel w szkole średniej. Następnie związał się z liczącym ponad 3 miliony członków amerykańskim związkiem zawodowym NEA, gdzie swoją uwagę skupiał głównie na reprezentacji interesów pracowniczych nauczycieli, studentów oraz personelu pomocniczego sektora edukacji. David Edwards uzyskał stopień naukowy doktora w przedmiocie polityki edukacyjnej na Uniwersytecie w Maryland. 

Sekretarz generalny EI w swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił szczególną rolę finansowania szkół, a zwłaszcza mechanizmów i kryteriów podziału środków publicznych. W ocenie Edwardsa kluczową kwestią jest sporządzenie spójnego przeglądu modeli przepływów finansowania wraz z opisem ról pełnionych w nich przez władze publiczne. Przedstawiciel EI wyraził jednocześnie zaniepokojenie niespotykaną do tej pory aktywnością szeroko rozumianych organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych koncernów, które pod pretekstem dialogu społecznego oraz poprawy jakości edukacji dążą z pobudek czysto ekonomicznych do prywatyzacji szkolnictwa oraz ograniczenia autonomii uczelni wyższych.  

Odzwierciedleniem tego wystąpienia i dyskusji delegatów było przyjęcie w ciągu całego Kongresu szeregu rezolucji obejmujących swym zakresem w szczególności takie zagadnienia jak:

– komercjalizacja edukacji,

– wolność akademicka,

– odnowienie pozycji i rangi związków zawodowych,

– przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy,

– wspierania międzynarodowej wymiany nauczycieli i uczniów.

Następny Międzynarodowy Kongres Nauczycielskich Związków Zawodowych odbędzie się za 4 lata w Ameryce Łacińskiej. Będzie to jego XIX edycja.

Tomasz Gryczan

Twitter