Drukuj

2) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej wraz z uzasadnieniem i OSR,

3) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z załącznikami, uzasadnieniem i OSR,

4) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego wraz z uzasadnieniem i OSR,

5) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej wraz z uzasadnieniem i OSR

z uprzejmą prośbą o ich zaopiniowanie.

Pozdrawiam

Olga Zielińska

Biuro KSOiW NSZZ "Solidarność"

Attachments:
Download this file (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf[ ]4683 kB
Download this file (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2.pdf[ ]4231 kB
Download this file (Załącznik nr 3.pdf)Załącznik nr 3.pdf[ ]5038 kB
Download this file (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4.pdf[ ]5294 kB
Download this file (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5.pdf[ ]3971 kB