Drukuj

Jako wieloletni duszpasterz nauczycieli jestem po stronie wszystkich nauczycieli, którzy w poczuciu swojej godności walczą o godziwe warunki dla realizacji nauczycielskiej misji. 

Nie potrafię jednak zrozumieć tych nauczycieli, którzy kosztem nauczycielskiego Etosu, będącego przejawem wielkodusznej troski o intelektualne i duchowe dobro swoich uczniów, usiłują wymusić od kogokolwiek, jakiekolwiek ustępstwa na rzecz tylko własnego dobra i to dobra materialnego.

Jestem dumny i wdzięczny Panu Bogu za tych Nauczycieli, którzy w tych dniach stają po stronie swoich uczniów z gotowością zadośćuczynienia wobec ich podstawowych praw. 

Są Oni porównywalni do Nauczycieli Tajnych Kompletów, którzy podczas okupacji z narażeniem własnego życia pełnili swoją misję pedagoga zatroskanego o dobro ucznia.

Trzeba nam zatem - chrześcijanom – w trosce o przyszłość polskiej Szkoły, szturmować Niebo, aby obronić nauczycielski Etos przed zniszczeniem w oczach samych nauczycieli ale także w oczach rodziców i uczniów. 

To jest bowiem największa narodowa wartość, która w tych dniach mocno się chwieje i której wszyscy ludzie dobrej woli winni bronić do ostatniego tchu.

Ks. Eugeniusz Jankiewicz