A A A

1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% z wyrównaniem od stycznia 2019 r.

2. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% od stycznia 2020r.

3. Wycofania przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

4. Powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli, zgodnie z deklaracją min. Anny Zalewskiej zawartą w liście do nauczycieli z grudnia 2018r. 

Dotyczą one nie tylko wynagrodzeń nauczycieli, ale także koniecznych zmian w prawie oświatowym. Nasz protest i zawarte w nim postulaty spotkały się z ogromnym poparciem wielu środowisk.

Ufamy, że rozmowy Pana Prezydenta z Panem Premierem przyniosą oczekiwane 

przez nauczycieli rozwiązania. 

Z wyrazami szacunku

Nauczyciele z NSZZ „Solidarność protestujący 

w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Z wyrazami szacunku

Nauczyciele z NSZZ „Solidarność” protestujący w siedzibie Małopolskiego Kuratora Oświaty

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty