A A A

Komunikat szóstego dnia protestu- 16.03.2019 r.

Utrzymujemy stan liczebny. Dojeżdżają do nas Koleżanki i Koledzy.z Polski, podtrzymujemy nasze postulaty dziękujemy za wsparcie.

Pozdrwiamy

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty