Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłane do konsultacji  projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie:

-  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r. na adres:

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Attachments:
Download this file (doc80627_0.pdf)doc80627_0.pdf[ ]1221 kB