A A A

Uwaga!

Szczegółowa analiza prawna do pisma KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 21 listopada 2018 r. zamieszczona jest w „Przeglądzie Oświatowym” nr 2 z 15 stycznia 2019 r.

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty