Drukuj

 Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 16 stycznia 2019 r. na adres:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Artykuły powiązane:

Odwołać minister Zalewską – konferencje prasowe w całej Polsce.

Protest "Solidarności" przed MEN.

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.

Minimalne wynagrodzenia nauczycieli w 2017 r.

Attachments:
Download this file (place_osr.pdf)place_osr.pdf[ ]555 kB
Download this file (place_rozp.pdf)place_rozp.pdf[ ]456 kB
Download this file (place_tab.pdf)place_tab.pdf[ ]450 kB
Download this file (place_uzasadnienie.pdf)place_uzasadnienie.pdf[ ]353 kB