A A A

- oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,

- w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019 r. na adres: 

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty 

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”.