A A A
Attachments:
Download this file (D20182245.pdf)D20182245.pdf[ ][ ][ ][ ]893 kB

Gdańsk, 7 grudnia 2018 r.  

Szanowne koleżanki i koledzy,

w związku z wycofaniem się przez resort edukacji ze szkodliwej dla całego naszego środowiska procedury określania wskaźników oceny pracy nauczycieli do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaczęły napływać pytania w przedmiocie skutków tej zmiany w stosunku do tych pracowników oświaty, którzy zostali objęci od dnia 1 września 2018 r. reżimem oceny pracy na podstawie regulaminu ustalonego przez dyrektora szkoły.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kontrowersyjne ustępy 14-18 art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, które statuują prawo dyrektora szkoły do tworzenia arbitralnych regulaminów oceny pracy zostaną uchylone z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższa konstatacja wynika z treści art. 6 pkt 3 w zw. z art. 170 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, którą przedkładamy
w załączeniu.

Przepis art. 140 cytowanej ustawy stanowi nadto, iż do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli w oparciu o wskaźniki ustalone przez dyrektora szkoły. Analogiczna sytuacja jest w przypadku postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Warto również odnotować, iż przedmiotowa ustawa przewiduje w art. 6 pkt 3 wynegocjowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmianę w zakresie cyklu obligatoryjnej oceny pracy poprzez jego wydłużenie z 3 do 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego tzn., co 5 lat pracy. Powyższa nowelizacja wejdzie w życie również z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.