A A A

Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty miało miejsce 10 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Tematem debaty była ocena pracy nauczycieli, odbiurokratyzowanie pracy szkoły oraz ustalenie harmonogramu spotkań dotyczących tych zagadnień. 

Odrzucenie nowego systemu oceniania i związanego z nim systemu awansu proponowały przedstawicielki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Agata Adamek i Monika Ćwiklińska. Dodajmy, że resort edukacji optował tylko za zmianami w tym zakresie, a inne związki zawodowe nie oponowały. „Solidarność” zwraca uwagę na to, że wprowadzane zmiany były negatywnie opiniowane przez nasz Związek. Reprezentantki Krajowej Sekcji przypomniały również, że oczekiwane przez „Solidarność” propozycje zmian były niejednokrotnie przedstawiane również na piśmie.

– Przysłuchując się uważnie wypowiedziom, które tutaj padły, oraz znając głos środowiska, które reprezentuję, odnoszę wrażenie, że jesteśmy w sytuacji absurdalnej. Mamy zastanowić się nad tym, jak odbiurokratyzować szkołę, podczas gdy właśnie nowy system oceniania i powiązany z nim system awansu zawodowego są wskazywane przez nauczycieli i dyrektorów jako bardzo „papierotwórcze” – powiedziała Agata Adamek, sekretarz KSOiW. 

Dodała również, że zmiany związane z reformą powinny zacząć się od podniesienia nauczycielskich wynagrodzeń, aby przywrócić tej profesji godność. 

– Godnie zarabiający nauczyciel będzie człowiekiem wolnym i będzie w stanie tej wolności uczyć innych. Apeluję o odrobinę zaufania do nauczycieli. – skonkludowała Agata Adamek. – Dekalog, na którym oparta jest trwająca ponad dwa tysiące lat cywilizacja, składa się z około trzystu słów, a w tej komisji aktualnie próbuje się doprecyzowywać, czy zmieniać coś, co, jak widzimy, już urosło do monstrualnych rozmiarów – powiedziała na zakończenie 

Monika Ćwiklińska, członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, stwierdziła natomiast, że najpierw należy znacząco podwyższyć wynagrodzenia pracowników oświaty, skorygować błędy w zapisach prawnych, a dopiero potem zająć się określaniem standardów w oświacie. Ocena pracy nauczyciela to temat, na którym MEN teraz bardzo się skupia, a nie powinien on być priorytetowy. 

Monika Ćwiklińska przedstawiła także przykłady nieprawidłowości zachodzące w Dąbrowie Górniczej, gdzie dyrektorzy szkół nakazali nauczycielom przychodzenie do pracy we wszystkie dni przerwy świątecznej. 

Minister Zalewska z niedowierzaniem przyjęła tę informację, nazywając takie praktyki patologią.

Szefowa resortu edukacji poinformowała, że rozważony zostanie podnoszony przez „Solidarność” postulat dotyczący przywrócenia godzin „dyrektorskich”.  

Prace Zespołu ds. statusu zawodowego mają zakończyć się do 30 kwietnia 2019 roku, tak aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.