Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej: OFERTA

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

Odrzucenie nowego systemu oceniania i związanego z nim systemu awansu proponowały przedstawicielki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Agata Adamek i Monika Ćwiklińska. Dodajmy, że resort edukacji optował tylko za zmianami w tym zakresie, a inne związki zawodowe nie oponowały. „Solidarność” zwraca uwagę na to, że wprowadzane zmiany były negatywnie opiniowane przez nasz Związek. Reprezentantki Krajowej Sekcji przypomniały również, że oczekiwane przez „Solidarność” propozycje zmian były niejednokrotnie przedstawiane również na piśmie.

– Przysłuchując się uważnie wypowiedziom, które tutaj padły, oraz znając głos środowiska, które reprezentuję, odnoszę wrażenie, że jesteśmy w sytuacji absurdalnej. Mamy zastanowić się nad tym, jak odbiurokratyzować szkołę, podczas gdy właśnie nowy system oceniania i powiązany z nim system awansu zawodowego są wskazywane przez nauczycieli i dyrektorów jako bardzo „papierotwórcze” – powiedziała Agata Adamek, sekretarz KSOiW. 

Dodała również, że zmiany związane z reformą powinny zacząć się od podniesienia nauczycielskich wynagrodzeń, aby przywrócić tej profesji godność. 

– Godnie zarabiający nauczyciel będzie człowiekiem wolnym i będzie w stanie tej wolności uczyć innych. Apeluję o odrobinę zaufania do nauczycieli. – skonkludowała Agata Adamek. – Dekalog, na którym oparta jest trwająca ponad dwa tysiące lat cywilizacja, składa się z około trzystu słów, a w tej komisji aktualnie próbuje się doprecyzowywać, czy zmieniać coś, co, jak widzimy, już urosło do monstrualnych rozmiarów – powiedziała na zakończenie 

Monika Ćwiklińska, członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, stwierdziła natomiast, że najpierw należy znacząco podwyższyć wynagrodzenia pracowników oświaty, skorygować błędy w zapisach prawnych, a dopiero potem zająć się określaniem standardów w oświacie. Ocena pracy nauczyciela to temat, na którym MEN teraz bardzo się skupia, a nie powinien on być priorytetowy. 

Monika Ćwiklińska przedstawiła także przykłady nieprawidłowości zachodzące w Dąbrowie Górniczej, gdzie dyrektorzy szkół nakazali nauczycielom przychodzenie do pracy we wszystkie dni przerwy świątecznej. 

Minister Zalewska z niedowierzaniem przyjęła tę informację, nazywając takie praktyki patologią.

Szefowa resortu edukacji poinformowała, że rozważony zostanie podnoszony przez „Solidarność” postulat dotyczący przywrócenia godzin „dyrektorskich”.  

Prace Zespołu ds. statusu zawodowego mają zakończyć się do 30 kwietnia 2019 roku, tak aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty