Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłane do konsultacji projekty rozporządzeń:

- Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 r.

- MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 29 listopada 2018 r.

Adres do korespondencji:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”