A A A

STANOWISKO Nr 7 XXIX KZD ws. poparcia postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" popiera postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.
Delegaci KZD popierają postulaty:
•    Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia 2019 r. oraz poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;
•    Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych,
•    Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.
•    Likwidacji godzin karcianych.
Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje podjęcia przez stronę rządową rzeczywistego dialogu, którego efektem będzie m. in. realizacja w/w postulatów.
Częstochowa, 25-26 października 2018 r.    Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność"
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Tadeusz Majchrowicz

W załącznikach również uchwały w sprawie zmian Statutu NSZZ "Solidarność" nr 9 i 11.

Wszystkie uchwały i stanowiska na stronie KK.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758