A A A


Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" popiera postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.
Delegaci KZD popierają postulaty:
•    Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia 2019 r. oraz poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;
•    Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych,
•    Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.
•    Likwidacji godzin karcianych.
Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje podjęcia przez stronę rządową rzeczywistego dialogu, którego efektem będzie m. in. realizacja w/w postulatów.
Częstochowa, 25-26 października 2018 r.    Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność"
Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Tadeusz Majchrowicz

W załącznikach również uchwały w sprawie zmian Statutu NSZZ "Solidarność" nr 9 i 11.

Wszystkie uchwały i stanowiska na stronie KK.

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty