A A A
DSC00116
DSC00116
DSC00078
DSC00078
DSC00048
DSC00048
DSC00088
DSC00088
DSC00058
DSC00058
DSC00055
DSC00055
DSC00067
DSC00067
DSC00029
DSC00029
DSC00083
DSC00083
DSC00077
DSC00077
DSC00065
DSC00065
DSC00082
DSC00082
DSC00062
DSC00062
DSC00070
DSC00070
DSC00065
DSC00065
DSC00060
DSC00060
DSC00036
DSC00036
DSC00092
DSC00092
DSC00051
DSC00051
DSC00047
DSC00047
DSC00091
DSC00091
DSC00064
DSC00064
DSC00009
DSC00009
DSC00094
DSC00094
DSC00018
DSC00018
DSC00098
DSC00098
DSC00019
DSC00019
DSC00126
DSC00126
DSC00105
DSC00105
DSC00071
DSC00071
DSC00054
DSC00054
DSC00056
DSC00056
DSC00050
DSC00050
DSC00039
DSC00039
DSC00022
DSC00022
DSC00021
DSC00021
DSC00110
DSC00110
DSC00068
DSC00068
DSC00053
DSC00053
DSC00041
DSC00041
DSC00069
DSC00069
DSC00076
DSC00076
DSC00081
DSC00081
DSC00006
DSC00006
DSC00067
DSC00067
DSC00096
DSC00096
DSC00076
DSC00076
DSC00081
DSC00081
DSC00017
DSC00017
DSC00072
DSC00072
Previous Next Play Pause
DSC00116 DSC00078 DSC00048 DSC00088 DSC00058 DSC00055 DSC00067 DSC00029 DSC00083 DSC00077 DSC00065 DSC00082 DSC00062 DSC00070 DSC00065 DSC00060 DSC00036 DSC00092 DSC00051 DSC00047 DSC00091 DSC00064 DSC00009 DSC00094 DSC00018 DSC00098 DSC00019 DSC00126 DSC00105 DSC00071 DSC00054 DSC00056 DSC00050 DSC00039 DSC00022 DSC00021 DSC00110 DSC00068 DSC00053 DSC00041 DSC00069 DSC00076 DSC00081 DSC00006 DSC00067 DSC00096 DSC00076 DSC00081 DSC00017 DSC00072

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758