A A A
DSC00038
DSC00038
DSC00095
DSC00095
DSC00053
DSC00053
DSC00025
DSC00025
DSC00040
DSC00040
DSC00061
DSC00061
DSC00017
DSC00017
DSC00014
DSC00014
DSC00074
DSC00074
DSC00063
DSC00063
DSC00127
DSC00127
DSC00067
DSC00067
DSC00110
DSC00110
DSC00080
DSC00080
DSC00079
DSC00079
DSC00103
DSC00103
DSC00023
DSC00023
DSC00065
DSC00065
DSC00052
DSC00052
DSC00121
DSC00121
DSC00078
DSC00078
DSC00073
DSC00073
DSC00007
DSC00007
DSC00092
DSC00092
DSC00072
DSC00072
DSC00018
DSC00018
DSC00057
DSC00057
DSC00081
DSC00081
DSC00056
DSC00056
DSC00015
DSC00015
DSC00064
DSC00064
DSC00026
DSC00026
DSC00048
DSC00048
DSC00089
DSC00089
DSC00058
DSC00058
DSC00069
DSC00069
DSC00009
DSC00009
DSC00096
DSC00096
DSC00113
DSC00113
DSC00013
DSC00013
DSC00049
DSC00049
DSC00010
DSC00010
DSC00085
DSC00085
DSC00039
DSC00039
DSC00068
DSC00068
DSC00019
DSC00019
DSC00047
DSC00047
DSC00076
DSC00076
DSC00070
DSC00070
DSC00075
DSC00075
Previous Next Play Pause
DSC00038 DSC00095 DSC00053 DSC00025 DSC00040 DSC00061 DSC00017 DSC00014 DSC00074 DSC00063 DSC00127 DSC00067 DSC00110 DSC00080 DSC00079 DSC00103 DSC00023 DSC00065 DSC00052 DSC00121 DSC00078 DSC00073 DSC00007 DSC00092 DSC00072 DSC00018 DSC00057 DSC00081 DSC00056 DSC00015 DSC00064 DSC00026 DSC00048 DSC00089 DSC00058 DSC00069 DSC00009 DSC00096 DSC00113 DSC00013 DSC00049 DSC00010 DSC00085 DSC00039 DSC00068 DSC00019 DSC00047 DSC00076 DSC00070 DSC00075

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót