A A A

Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie.

Członkowie Prezydium uznali, że protest KSOiW był dobrze zorganizowany, mimo że czas jego przygotowania był niezwykle krótki – zaledwie dwa tygodnie. Niektórzy jednak stwierdzili, że w pikiecie powinna uczestniczyć większa liczba naszych członków. Odniesiono się także do braku informacji na temat akcji protestacyjnej „Solidarności” w telewizji publicznej. Podjęto decyzję o wysłaniu protestu w tej sprawie do władz TVP oraz instytucji, stojących na straży prawa do wolności słowa, informacji oraz interesu publicznego w mediach publicznych.

Podczas obrad zastanawiano się także nad strategią negocjacji z MEN. Członkowie Prezydium ustalili, że główne kierunki działań będą dotyczyć żądania podwyżki wynagrodzeń oraz postulatów z tym związanych, czyli zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych. Ponieważ postulaty te dotyczą kwestii finansowych, a tym samym zależnych od premiera, uznano, że do negocjacji na te tematy konieczne jest włączenie szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Zdecydowano również, że KSOiW nadal kategorycznie będzie domagać się od minister edukacji usunięcia niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Podkreślono także, że „Solidarność” wciąż monitoruje w szkołach zjawisko wykorzystywania nauczycieli przez dyrektorów, poprzez zmuszanie ich do wykonywania nieodpłatnie pracy. Ustalono, że KSOiW nie satysfakcjonuje przyjęte przez minister edukacji rozwiązanie tego problemu – to jest wzmożona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. „Solidarność” stanowczo domaga się zmiany źle skonstruowanego art. 42 ust. 2, dotyczącego godzin karcianych.

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

– Nadal czekamy na informacje od minister Anny Zalewskiej, która 15 września w trakcie naszej akcji protestacyjnej przed MEN zapowiedziała, że w ciągu kilku dni zaprosi nas na merytoryczne, konkretne rozmowy. Jak dotąd nie otrzymaliśmy takiego zaproszenia. Od przebiegu rozmów z minister edukacji uzależniamy nasze kolejne kroki. Ale podkreślam, jakie to będą posunięcia, zdecyduje Rada KSOiW. Jeśli zajdzie taka konieczność, zwołamy Radę Nadzwyczajną.

Ryszard Proksa

przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.