A A A

Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w trakcie rozmowy z minister Anną Zalewską naświetlili, jakie są nastroje wśród nauczycieli oraz poinformowali, że jest gotowość protestacyjna. Pierwszym tematem, który został podjęty przez przedstawicieli „Solidarności” były kwestie dotyczące podwyżki wynagrodzeń oraz zmiany systemu wynagradzania. Minister edukacji poinformowała, iż nie jest w jej gestii przyjęcie rekomendowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność” rozwiązań dotyczących kwestii płacowych. Niemniej jednak ustalono, że „Solidarność” przedstawi propozycje rozwiązań prawnych dotyczących zmiany systemu wynagradzania, a te minister Anna Zalewska zobowiązała się przekazać premierowi jako temat do dalszych dyskusji. 

Omówiono także inne niekorzystne zmiany prawne, a wśród nich dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, likwidacji godzin pokarcianych, urlopu dla poratowania zdrowia. Dyskutowano nad szczegółami przepisów i możliwymi zmianami. Minister wysłuchała uwag i zgodziła się zmienić zapis dotyczący obligatoryjnej oceny pracy nauczyciela z trzech na pięć lat. Komunikat szefowej resortu w tej sprawie ma się ukazać na stronie MEN w przyszłym tygodniu. W trakcie dyskusji ustalono, że KSOiW NSZZ „S” przedstawi w trybie pilnym konkretne zmiany w przepisach prawnych dotyczących podniesionych kwestii.  Nowe propozycje zmian w przepisach prawnych minister edukacji zobowiązała się przedstawić premierowi.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

 Olga Zielińska

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty 

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”.