A A A

Komunikat z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 17 lipca 2018 roku.

Tematem posiedzenia Komisji, w którym uczestniczył Zbigniew Świerczek – zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”,  było rozpatrzenie informacji na temat wspólnego planu i harmonogramu działań Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz zwiększenia dostępności i promocji: nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach oraz kształcenia w tym zakresie na studiach wyższych.

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dokonała analizy nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2012/13 język łaciński może być nauczany w zakresie rozszerzonym w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Jednak za zgodą organu prowadzącego może być prowadzona nauka tego przedmiotu w zakresie podstawowym w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/18 języka łacińskiego i kultury antycznej uczono w 193 szkołach (8217 uczniów wybrało ten przedmiot jako obowiązkowy a 6900 jako dodatkowy). Zainteresowanie uczniów nauką tego przedmiotu minimalnie spada a także zaczyna brakować do niego nauczycieli.

MEN stoi na stanowisku nienarzucania szkołom określonego kierunku kształcenia czy ograniczania ich autonomii w wyborze nauczanych przedmiotów. Jednak zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia tego przedmiotu dla rozwijania horyzontów młodych ludzi i rozumienia współczesności, wybór tego przedmiotu zostawić uczniom. Ministerstwo podjęło starania aby spopularyzować czy upowszechnić, uatrakcyjnić naukę języka łacińskiego i kultury antycznej poprzez pokazywanie wartości i walorów z jego poznawania. Działania w tym zakresie to pomoc organizacyjna i finansowa ministerstwa przy:

- Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Łacińskiego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

- przygotowaniu zasobów do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej z wykorzystaniem środków unijnych,

- wprowadzeniu projektów operacyjnych dofinansowujących edukację klasyczną w szkołach.Pomocą w tej materii, wg men, mają być zmiany systemowe min. wdrożenie nowej podstawy programowej nauczania ogólnego czy wprowadzenie i upowszechnienie doradztwa metodycznego.

Szczegóły stanowisk Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w szkołach i na uczelniach wyższych w materiale filmowym.

Opracował 

Zbigniew Świerczek                                                                                                       zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”

Attachments:
Download this file (lacinski.pdf)lacinski.pdf[ ]570 kB

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.