A A A

Skład Rady Sekretariatu

(w kolumnie „funkcja” wpisać funkcje w prezydium oraz wskazać osoby, które wchodzą w skład na podstawie postanowień § 34 ust. 4 Statutu)

Imię i nazwisko

Funkcja

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Proksa Ryszard

 przewodniczący

 

 

Adamek Agata

sekretarz

 

 

Dołęga Bogusław

zastępca

 

 

Ewertowski Jerzy

 

 

 

Hacia Zdzisława

 

 

 

Kisilowski Marek

 

 

 

Kozłowska Bożena

 

 

 

Łyko Agata

 

 

 

Nasalski Wojciech

zastępca

 

 

Ordon Lesław

 

 

 

Pierzgalska Bożena

 

 

 

Roszyk Ewa

 

 

 

Sawicki Marek

 

 

 

Szczukocki Dominik

zastępca

 

 

Świerczek Zbigniew

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Domian Henryk

przewodniczący

 

 

Kaczkowski Jerzy

 

 

 

Kolenda Tadeusz

 

 

 

Piotrowiak Jerzy

 

 

 

Sensuła Barbara

 

 

 

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.