Drukuj

Przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i  Wychowania NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na brak konstruktywnego dialogu. Spotkania raz na półtora roku nie rozwiążą wszystkich problemowych spraw. Niskie uposażenia pracowników administracji, obsługi oraz ochrony zakładów, w naszej ocenie są nieadekwatne przy tak trudnej i  odpowiedzialnej pracy. Kolejny problem to konieczna zmiana zapisów dotyczących stanowiska pracownika ochrony; powinno to być stanowisko strażnika.

Brak jest również realizacji postulatu o wpisaniu nauczycieli – wychowawców jako uprawnionych do korzystania z emerytalnych świadczeń kompensacyjnych.

Przedstawiciele Forum oraz ZNP przedstawili problem braku uzgodnień budżetów placówek, uposażeń dla pracowników w sytuacji przyznania dodatkowych środków dla zakładów, bezprawne zwalnianie nauczycieli oraz wymuszanie obniżonego pensum.

Przedstawiciele Departamentu w odpowiedzi poinformowali, że średnie wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych to ok 3370,- brutto, w tym najniższe wynosi 3126,-. Pracownicy ochrony zarabiają średnio 3230,-. Dyrektor Pawlak stwierdził w tym miejscu, iż nie ma możliwości aby pracownicy niepedagogiczni zarabiali poniżej płacy minimalnej lub blisko niej, jak również przypomniał o podwyżce w roku 2016 o ok. 230 zł na pracownika.

Na zakończenie przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i  Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił konieczność sprawdzenia czy w każdej placówce są uzgodnione regulaminy wynagradzania i czy są one respektowane oraz przywrócenie przedstawicieli związków zawodowych w zespołach rozpatrujących nagrody. Ministerstwo obiecało sprawdzić i przeanalizować te sprawy.

Obecny na spotkaniu: Roman Laskowski.