A A A
Attachments:
Download this file (Komunikat ze spotkania Zespołu 28.02.2018.pdf)Komunikat ze spotkania Zespołu 28.02.2018.pdf[ ][ ][ ][ ]381 kB

Przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali w formie slajdów propozycje kryteriów oceny pracy nauczyciela, po czym rozpoczęła się dyskusja. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg uwag, zauważając na wstępie, że wyśrubowane wymagania przy tak rażąco niskich wynagrodzeniach będą rodzić jedynie frustrację środowiska nauczycielskiego, a nie spowodują podniesienia poziomu nauczania. 

Uwagi dotyczyły między innymi: 

a) idea obligatoryjnego oceniania pracy nauczyciela co trzy lata spowoduje z jednej strony dodatkową biurokrację (której i tak jest już dużo w szkole), ale spowoduje dodatkowo, że dyrektorzy szkół będą musieli zajmować się głównie ocenianiem pracy i zabraknie im czasu na zarządzanie szkołą;

b) propozycja tworzenia regulaminów na poziomie szkół będzie rodzić nierówności 

i patologię. Złym rozwiązaniem jest, by szczegółowe wskaźniki oceniania pedagogów określać przez dyrektorów szkół w regulaminach, co oznacza, że nawet nauczyciele ze szkół znajdujących się na terenie tej samej gminy będą różnie oceniani;

c) warunki w szkołach nie sprzyjają możliwości sprostania części wymagań stawianych nauczycielom, a przecież te warunki dla każdego nauczyciela powinny być takie same;

d) żadne kryteria nie są w stanie ująć wszystkiego, co jest związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Człowiek jest tylko częściowo poznawalny;

e) „uzależnienie” dyrektorów od JST oznacza, że będą się pojawiać nieformalne „naciski” co do obiektywizmu przy ocenie – przypodobanie się dyrektora JST (chodzi o wykazanie się np. oszczędnością) będzie skutkowało niewystawianiem ocen wyróżniających;

f) wymagania dla nauczyciela dyplomowanego dotyczące wprowadzania innowacji czy pisania prac naukowych w cyklu co trzy lata to fikcja. 

- Studia doktoranckie są bardzo drogie – kto je opłaci?

- Czy nauczyciel piszący pracę naukową będzie miał zniżkę godzin?

g) miało być mniej biurokracji, a obecna propozycja to drastycznie zmienia.

Na koniec minister Zalewska przedstawiła plan kolejnych spotkań.

KSOiW NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali:

Lesław Ordon

i Jerzy Ewertowski.


Biznes a kształcenie zawodowe. "To dowód na zapaść szkolnictwa zawodowego po 1989 r."

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.