Nie na darmo

Etiuda filmowa Olgi Zielińskiej zrealizowana przez TVP Gdańsk w 2016 r. dot. wydarzeń grudniowych w 1970 r.

                           

A A A
KOMUNIKAT z obrad XXVII Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 21-23 maja 2014 r.

Ryszard Proksa ponownie przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowo wybrane władze „S” oświatowej wzywają minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską do dwustronnych rozmów na temat sytuacji w oświacie. W razie braku reakcji MEN możliwe jest wznowienie akcji protestacyjnej „S” oświatowej. Walne Zebranie Delegatów solidaryzuje się, ze społeczeństwem ukraińskim w trudnych dla niego chwilach. Delegaci WZD domagają się wyłączenia edukacji publicznej z negocjowanego przez Unię Europejską i USA Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, które w zakresie edukacji może umożliwiać jej prywatyzację.

Delegaci XXVII WZD Sekcji Krajowej dokonali wyboru władz na następną kadencję 2014-2018. Przewodniczącym SKOiW NSZZ „Solidarność” został ponownie wybrany Ryszard Proksa. Wybrano także 50 osobową Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Delegaci WZD wezwali minister Joannę Kluzik – Rostkowską do podjęcia dwustronnych rozmów z nowo wybranymi władzami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Uporczywe unikanie dialogu przez obecne kierownictwo MEN ze stroną związkową na temat przyszłości polskiej szkoły, brak rzetelnej konsultacji projektów ustaw, wprowadzanie arbitralnych decyzji - budzi nasz sprzeciw – napisali delegaci WZD w specjalnym apelu. W razie braku reakcji ze strony MEN, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wznowi akcję protestacyjną, zawieszoną po nominacji obecnej Minister Edukacji Narodowej.

WZD przyjęło szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in.:

- wyraziło sprzeciw wobec ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela. WZD domaga się jednocześnie aby ustawa ta obejmowała wszystkich nauczycieli, w tym zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli,

- domaga się wyższych nakładów na edukację i zwiększenia płac w oświacie, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół, którzy są pracownikami samorządowymi,

- powołując się na wyniki badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (czas pracy nauczycieli wynosi ponad 46 godzin tygodniowo) WZD żąda usunięcia z Karty Nauczyciela zapisów o realizacji bezpłatnych dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami, tzw. „godzin karcianych”,

- wyraziło sprzeciw wobec planów MEN praktycznej likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego,

- zwróciło uwagę na szerzące się w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych (umowy śmieciowe,wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

- domaga się wykreślenia z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisu o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela osobom otrzymującym świadczenia kompensacyjne (osoby takie nie mogą pracować nawet w komisjach egzaminacyjnych). Utrzymanie zapisu o zakazie pracy jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie WZD zwraca uwagę na nierówne traktowanie nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego i konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

Delegaci WZD wezwali Rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji Europejskiej stosownych działań w kierunku całkowitego wyłączenia edukacji publicznej z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Porozumienie to jest przede wszystkim próbą promowania deregulacji rynkowych. Jako takie stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację oświaty.

WZD SKOiW solidaryzując się ze społeczeństwem ukraińskim, oddając hołd osobom, które oddały życie w walce o lepszą przyszłość tego kraju wyraziło nadzieję, że determinacja społeczeństwa ukraińskiego pozwoli zachować integralność terytorialną Ukrainy, będzie zaczątkiem budowy nowego państwa szanującego prawa człowieka, wartości demokratyczne, znajdującego dla siebie godne miejsce pośród państw zjednoczonej Europy.

Delegaci WZD wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o odmowie dofinansowania powstania filmu fabularnego „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego.

- Nie powinno się w ten sposób ograniczać pamięci, mówienia o tym tak tragicznym, ale i bezprecedensowym nie tylko w skali Polski, wydarzeniu, zwłaszcza, że w tym  samym czasie dotacje otrzymują inne, kontrowersyjne produkcje filmowe - czytamy w apelu WZD.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

DSC01258
DSC01258
rs
rs
IMG_1357
IMG_1357
DSC01253
DSC01253
DSC01249
DSC01249
DSC01260
DSC01260
DSC01250
DSC01250
DSC01255
DSC01255
DSC01254
DSC01254
DSC01262
DSC01262
delegaci
delegaci
DSC01259
DSC01259
Previous Next Play Pause
DSC01258 rs IMG_1357 DSC01253 DSC01249 DSC01260 DSC01250 DSC01255 DSC01254 DSC01262 delegaci DSC01259

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758