A A A
KOMUNIKAT z obrad XXVII Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 21-23 maja 2014 r.

Ryszard Proksa ponownie przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nowo wybrane władze „S” oświatowej wzywają minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską do dwustronnych rozmów na temat sytuacji w oświacie. W razie braku reakcji MEN możliwe jest wznowienie akcji protestacyjnej „S” oświatowej. Walne Zebranie Delegatów solidaryzuje się, ze społeczeństwem ukraińskim w trudnych dla niego chwilach. Delegaci WZD domagają się wyłączenia edukacji publicznej z negocjowanego przez Unię Europejską i USA Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, które w zakresie edukacji może umożliwiać jej prywatyzację.

Delegaci XXVII WZD Sekcji Krajowej dokonali wyboru władz na następną kadencję 2014-2018. Przewodniczącym SKOiW NSZZ „Solidarność” został ponownie wybrany Ryszard Proksa. Wybrano także 50 osobową Radę Sekcji Krajowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Delegaci WZD wezwali minister Joannę Kluzik – Rostkowską do podjęcia dwustronnych rozmów z nowo wybranymi władzami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Uporczywe unikanie dialogu przez obecne kierownictwo MEN ze stroną związkową na temat przyszłości polskiej szkoły, brak rzetelnej konsultacji projektów ustaw, wprowadzanie arbitralnych decyzji - budzi nasz sprzeciw – napisali delegaci WZD w specjalnym apelu. W razie braku reakcji ze strony MEN, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wznowi akcję protestacyjną, zawieszoną po nominacji obecnej Minister Edukacji Narodowej.

WZD przyjęło szereg dokumentów odnoszących się do aktualnej sytuacji w oświacie, m.in.:

- wyraziło sprzeciw wobec ataków różnych środowisk, w tym rządowych i samorządowych na Kartę Nauczyciela. WZD domaga się jednocześnie aby ustawa ta obejmowała wszystkich nauczycieli, w tym zatrudnionych w placówkach niepublicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli,

- domaga się wyższych nakładów na edukację i zwiększenia płac w oświacie, w tym dla pracowników administracji i obsługi szkół, którzy są pracownikami samorządowymi,

- powołując się na wyniki badań czasu pracy nauczycieli przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (czas pracy nauczycieli wynosi ponad 46 godzin tygodniowo) WZD żąda usunięcia z Karty Nauczyciela zapisów o realizacji bezpłatnych dodatkowych 2 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami, tzw. „godzin karcianych”,

- wyraziło sprzeciw wobec planów MEN praktycznej likwidacji możliwości kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca na poziomie szkoły policealnej, co doprowadzi do dalszego eliminowania średniego personelu medycznego,

- zwróciło uwagę na szerzące się w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych (umowy śmieciowe,wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

- domaga się wykreślenia z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisu o zakazie pracy w zawodzie nauczyciela osobom otrzymującym świadczenia kompensacyjne (osoby takie nie mogą pracować nawet w komisjach egzaminacyjnych). Utrzymanie zapisu o zakazie pracy jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie WZD zwraca uwagę na nierówne traktowanie nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego i konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.wyższy niż kodeksowy czas pracy, wynagrodzenie zaledwie na poziomie minimalnym, uniemożliwianie pracownikom zrzeszania się w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za podejmowanie działalności związkowej ),

Delegaci WZD wezwali Rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji Europejskiej stosownych działań w kierunku całkowitego wyłączenia edukacji publicznej z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Porozumienie to jest przede wszystkim próbą promowania deregulacji rynkowych. Jako takie stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację oświaty.

WZD SKOiW solidaryzując się ze społeczeństwem ukraińskim, oddając hołd osobom, które oddały życie w walce o lepszą przyszłość tego kraju wyraziło nadzieję, że determinacja społeczeństwa ukraińskiego pozwoli zachować integralność terytorialną Ukrainy, będzie zaczątkiem budowy nowego państwa szanującego prawa człowieka, wartości demokratyczne, znajdującego dla siebie godne miejsce pośród państw zjednoczonej Europy.

Delegaci WZD wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o odmowie dofinansowania powstania filmu fabularnego „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego.

- Nie powinno się w ten sposób ograniczać pamięci, mówienia o tym tak tragicznym, ale i bezprecedensowym nie tylko w skali Polski, wydarzeniu, zwłaszcza, że w tym  samym czasie dotacje otrzymują inne, kontrowersyjne produkcje filmowe - czytamy w apelu WZD.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

delegaci
delegaci
DSC01249
DSC01249
DSC01250
DSC01250
DSC01253
DSC01253
DSC01254
DSC01254
DSC01255
DSC01255
DSC01258
DSC01258
DSC01259
DSC01259
DSC01260
DSC01260
DSC01262
DSC01262
IMG_1357
IMG_1357
rs
rs

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.