A A A

O udostępnienie listy nauczycieli, z podaniem wartości dodatku motywacyjnego, zwróciła się do dyrektora szkoły Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność".

Wyrok w załączniku.

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty