Drukuj

Warszawa, 04.05.2022 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” spotkali się 4 maja 2022 r. w Warszawie z przedstawicielami organizacji European Trade Union Comittee for Education (ETUCE) – zrzeszającej europejskie związki zawodowe nauczycieli oraz globalnej federacji związków zawodowych nauczycieli Education International (EI). Rozmowy odbyły się w trzech turach: pierwsza część spotkania miała miejsce w Ministerstwie Edukacji i Nauki z  udziałem szefów resortu, druga na Politechnice Warszawskiej z przedstawicielami Senatu na czele z Prorektorem ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Robertem Zalewskim, a trzecia w siedzibie NSZZ „Solidarność” z członkami Krajowej Sekcji Nauki oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Głównym tematem spotkania było omówienie problemów, z jakimi borykają się polscy nauczyciele, akademicy i pracownicy oświaty w trudnej sytuacji związanej z rosyjską agresją na Ukrainę. Nauczyciele, tak jak całe polskie społeczeństwo, od początku wojny włączyli się w organizowanie i niesienie pomocy ukraińskim uchodźcom, głównie dzieciom i ich matkom. Uczestniczyli w akcjach transportowania osób z granicy w głąb kraju, wraz ze swoimi uczniami organizowali potrzebną żywność, odzież, środki opatrunkowe, leki i miejsce do życia. Szczególną troską i opieką objęli ukraińskie dzieci przybyłe z terenów objętych wojną, które w krótkim czasie znalazły miejsce w polskich placówkach oświatowych i uczelniach. Podobnie, jak w czasie pandemii, nauczyciele i pracownicy oświaty z zaangażowaniem poświęcają więcej czasu i pracy na realizację postawionych przed nimi dodatkowych zadań. Pracują w trudniejszych warunkach, ze względu na zbyt dużą liczebność szkolnych oddziałów. Aby lepiej pomagać dzieciom dotkniętym wojenną traumą, doskonalą się uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach. Grupa zawodowa nauczycieli nie została jednak właściwie doceniona, a jej dodatkowy wysiłek wynagrodzony. Świadczy o tym choćby wysokość 4,4% pseudo-waloryzacji płac od maja b.r., która nawet nie rekompensuje kilkunastoprocentowej inflacji.

Europejska Dyrektor ETUCE Susan Flocken podczas spotkania w MEiN wskazywała na wagę prowadzenia dialogu społecznego w kryzysowych sytuacjach oraz zachęcała do skorzystania z europejskich doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie. Zwróciła również uwagę na ogólnoeuropejski brak kadr nauczycielskich, co jest dodatkowym problemem w istniejącej sytuacji. Przedstawiciele KSOiW ze zdumieniem przyjęli uwagę Ministra P. Czarnka o tym, że w Polsce jest za dużo nauczycieli.

Dyrektor S. Flocken zauważyła, że resort edukacji prowadzi rozmowy dotyczące uchodźców tylko z samorządami lokalnymi. Przedstawiciele KSOiW potwierdzili fakt pomijania związków zawodowych reprezentujących pracowników oświaty, np. w pracach rady ds. pomocy uchodźcom przy MEiN. Po zapoznaniu się z problemami polskiego środowiska oświatowego w związku z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy S. Focken oświadczyła, że będzie zabiegać o wsparcie finansowe dla Polski w instytucjach i organizacjach europejskich. Zapowiedziała, że wkrótce spotka się z unijną komisarz ds. edukacji i młodzieży M. Gabriel celem wynegocjowania na rzecz Polski jak najszybszego uruchomienia dodatkowego wsparcia z Unii Europejskiej. 

Przewodniczący KSNiO Ryszard Proksa negatywnie ocenił brak działań rządu na rzecz nauczycieli podejmujących się realizacji dodatkowych działań w kryzysowej sytuacji. Podkreślił brak prowadzenia przez MEiN dialogu społecznego ze stroną związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Sekretarz generalny EI D. Edwards zapowiedział zorganizowanie szczytu nauczycieli z państw OECD poświęconego problemom związanym z sytuacją na Ukrainie. Zapewnił, że związki zawodowe mogą liczyć na wsparcie finansowe działań na rzecz uchodźców.

Goście oraz organizatorzy spotkania bardzo dobrze ocenili przebieg rozmów i wyrazili przekonanie, że zaowocują one w przyszłości w formie konkretnej pomocy dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Komunikat.pdf

20220504_093137
20220504_093137
20220504_093910
20220504_093910
20220504_093918
20220504_093918
20220504_095643
20220504_095643
20220504_095702
20220504_095702
20220504_095719
20220504_095719
20220504_115034
20220504_115034
20220504_115130
20220504_115130
20220504_143425
20220504_143425
Attachments:
Download this file (Komunikat 04.05.22.pdf)Komunikat 04.05.22.pdf[ ]157 kB